Type and press Enter.

ไต้หวัน เมืองปั่นได้ ป่าเดินดี

เที่ยวไต้หวัน ผ่าน 5 เส้นทางจักรยานน่าปั่น + 1 เส้นทางเดินป่าสำหรับมือใหม่ จาก 4 นคร 2 เทศมณฑลสำคัญ ไทเป นิวไทเป จีหลง ไถจง เหมียวลี่ และอี๋หลาน
View Post ไต้หวัน เมืองปั่นได้ ป่าเดินดี

ลอดอุโมงค์รถไฟนิวไทเป ไปดูทะเลอี๋หลาน

พาไปลอด อุโมงค์เก่าเฉ่าหลิง เส้นทางจักรยานยอดนิยมในไต้หวัน ปั่นไปรับรู้และสัมผัสกลิ่นอายของอดีตอุโมงค์รถไฟยาวกว่า 2 กิโลเมตร ผ่านวิวป่าเขาในนิวไทเป ไปชมความเวิ้งว้างของผืนทะเลจากชายฝั่งอี๋หลาน พร้อมเงี่ยหูฟังเสียงรถไฟที่ทะลุกำแพงมาจากอุโมงค์คู่ขนานอย่าง อุโมงค์เฉ่าหลิงใหม่
View Post ลอดอุโมงค์รถไฟนิวไทเป ไปดูทะเลอี๋หลาน