Type and press Enter.

ลองขึ้นรถไฟสายสีแดงก่อนเปิดใช้จริง วิ่งฉิวจากบางซื่อถึงรังสิตใน 23 นาที

รถไฟฟ้าสายสีแดง

บ้านและสวน Explorers Club เก็บภาพมาฝากจากเมื่อวันที่เราได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้ไปลองใช้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ระยะที่ 1 หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ เส้นทาง ‘บางซื่อ-รังสิต’ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบรางและทดลองเดินรถเสมือนจริง ก่อนที่ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองใช้บริการจริงเป็นครั้งแรก

พวกเราทดลองนั่ง รถไฟฟ้าสายสีแดง ขบวนนี้โดยขึ้นจากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีปลายทางรังสิต และแวะลงระหว่างทางที่สถานีดอนเมือง เพื่อดูเครื่องบินที่จอดอย่างเหงา ๆ แม้รถไฟสามารถทำความเร็วได้สูงสุด 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง แต่เวลาขับจริงไม่ซิ่งมาก ถึงจุดหมายปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว

รถไฟฟ้าสายสีแดง

ลองคิดสภาพหากเป็นการขับรถยนต์ส่วนตัวจากบางซื่อไปถึงรังสิตในช่วง Rush Hours หรือในเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางภายในเวลาแค่ 23 นาที นี่จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยร่นระยะเวลาการชะงักอยู่บนท้องถนนได้ไม่มากก็น้อย

ล่าสุดเมื่อวันก่อน รฟท. ได้ปล่อยตารางเวลาการเดินรถเส้นทาง ‘รังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน’ มาให้เราได้รู้กันแล้ว เฉพาะในวันแรก วันที่ 2 สิงหาคม รถไฟขบวนแรกจะเริ่มเปิดการเดินรถในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน คือตั้งแต่ 07.00 – 09.00 และ 17.00 – 19.30 น. รถไฟจะออกจากสถานีต้นสายและปลายทางทุก 15 นาที ส่วนช่วงนอกเวลาเร่งด่วน รถไฟจะออกจากสถานีต้นสายและปลายทางทุก 30 นาที

รถไฟฟ้าสายสีแดง

แต่หลังจากนั้นไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม เส้นทาง ‘บางซื่อ-รังสิต’ รถไฟขบวนแรกจะเริ่มออกจากสถานีกลางบางซื่อ ในเวลา 06.00 น. เช่นเดียวกับเที่ยวแรกจากรังสิต ส่วนรถไฟขบวนสุดท้ายทั้งจากบางซื่อ ไปรังสิต และจากรังสิต มาบางซื่อ จะออกจากสถานีต้นสายและปลายทางในเวลา 19.30 น. เหมือนกัน

ต่างจากเส้นทาง ‘บางซื่อ-ตลิ่งชัน’ เล็กน้อย ซึ่งรถไฟขบวนแรกจากสถานีกลางบางซื่อ จะเริ่มวิ่งในเวลา 06.00 น. ขณะที่ขบวนแรกจากสถานีตลิ่งชัน จะเริ่มวิ่งในเวลา 06.06 น. และเที่ยวสุดท้ายที่จะไปตลิ่งชัน จะออกจากสถานีกลางบางซื่อในเวลา 19.30 น. ส่วนเที่ยวสุดท้ายจากตลิ่งชัน กลับมายังสถานีกลางบางซื่อ จะออกในเวลา 19.36 น.

รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

สำหรับ ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ จะแบ่งออกเป็นสองเส้นทางหลัก คือ เส้นทางที่ 1 สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีปลายทาง สถานีตลิ่งชัน

ส่วนเส้นทางที่ 2 สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ประกอบด้วย 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีปลายทาง สถานีรังสิต

รถไฟฟ้าสายสีแดง

โดยทั้งสองช่วงจะเปิดให้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาสามเดือนเต็ม นับจากวันที่ 2 สิงหาคม เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมปีนี้ ก่อนที่จะเปิดบริการเต็มรูปแบบในเชิงพาณิชย์ต่อไปในเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราค่าโดยสารซึ่งคิดตามระยะทาง เริ่มต้น 14 บาท และตลอดเส้นทางไม่เกิน 42 บาท

ในวันที่เราได้ลองนั่งรถไฟขบวนเปล่าที่เดินรถเสมือนจริง จากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีปลายทาง สถานีรังสิต เราลองจับเวลาที่ใช้ไปได้ราว 23 นาทีเท่านั้น (บางขบวนอาจช้าหรือเร็วต่างกันไม่มาก) ซึ่งคาดว่าเวลาเฉลี่ยของช่วง ‘บางซื่อ-รังสิต’ เมื่อเปิดใช้บริการจริงจะใช้เวลาเดินรถไม่เกิน 25 นาที ต่อเที่ยว

รถไฟฟ้าสายสีแดง

ส่วนขบวนที่วิ่งจากตลิ่งชัน ก็จะใช้เวลาเดินทางมาถึงยังสถานีกลางบางซื่อ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น นอกจากไม่ต้องเจอปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วน ผู้โดยสารยังสามารถเดินทางเข้า-ออก ระหว่างชานเมือง กับในเมือง ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ส่วนใครมีไฟล์ทต้องบิน ก็สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในการไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งเราได้ลองจับเวลาคร่าว ๆ ไว้ ถ้าหากนั่งจากสถานีกลางบางซื่อ จะมาถึงสถานีดอนเมืองภายใน 20 นาที ส่วนใครที่ขึ้นจากสถานีรังสิต ดอนเมืองก็แค่ปากซอย! เพราะราว ๆ 5 นาที เราก็เดินทางมาถึงสถานีดอนเมืองอย่างรวดเร็ว

รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

แม้อาจดูไม่แฟร์นักที่เราจะเปรียบเทียบเวลาของการนั่งรถไฟฟ้ากับการขับรถยนต์ส่วนตัว (ที่เลี่ยงรถติดยากมาก) เพราะจุดหมายและความจำเป็นของแต่ละคนต่างกัน แต่อย่างน้อย ๆ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่กำลังจะเปิดให้ใช้บริการ จะกลายเป็นทางเลือกสำคัญในระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง สามารถเลือกใช้บริการทดแทนระบบรถไฟชานเมืองเดิมได้

และในอนาคต สถานีกลางบางซื่อ ยังจะกลายมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางที่ใหญ่สุดในอาเซียน ตัวสถานีกลาง หรือ Grand Station จะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่คลอบคลุมการเดินทางทุกรูปแบบของประเทศไทย รองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่า 6 แสนคนต่อวัน

รถไฟฟ้าสายสีแดง

ชมภาพสถานีกลางบางซื่อ เมื่อครั้งที่เรามาสำรวจความพร้อมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zR2qWY

[ EXPLORER ]
เฟี้ยต, หมวย, จี๊ด

ภาพ: จี๊ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *