Type and press Enter.

พลังใจในภาพสะท้อน ความงดงามของสิ่งเล็ก ๆ ที่ผ่านเลย

พลังใจในภาพสะท้อน ชุดภาพถ่ายโดย กิตติพงษ์ นิ่มมณีวรรณ | บ้านและสวน Explorers Club x จุลภาพ minimal (2)

‘พลังใจในภาพสะท้อน’ ชุดภาพถ่ายในมุมมองของวิศวกรไฟฟ้า ‘กิตติพงษ์ นิ่มมณีวรรณ’ | บ้านและสวน Explorers Club x จุลภาพ minimal (2)

“พลังใจในภาพสะท้อน ความงดงามของสิ่งเล็ก ๆ ที่ผ่านเลย”

“ผมมองดูรอบตัว เห็นว่าทุกสิ่งล้วนสื่อถึงศิลปะ ผมอยากเสนอสิ่งละเอียด เล็ก ๆ ตรงนี้ แล้วก็หวังว่าจะมีคนเข้าใจ พอใจ”

“ผมชอบมองดูภาพการเริงรำของแสงบนผิวน้ำ”

“ภาพสะท้อนชีวิต สะท้อนตัวตน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาพที่เห็นตรงหน้าที่สวยงาม มันอาจไม่ใช่ความจริง”

“ในความจริงผ่านภาพสะท้อนอาจเป็นชีวิตที่เศร้าหมอง หดหู่ไม่ได้สวยงาม”

“ผิวน้ำเป็นเสมือนความเปลี่ยนแปรอันอ่อนไหวและต่อเนื่อง แสงก็คล้ายเป็นความเข้มแข็งที่พยายามจะหยุดนิ่งอยู่กับหลักบางอย่าง”

“แต่เพราะมีผืนน้ำเป็นผู้สะท้อน แสงบางส่วนจึงย้อนกลับสู่ดวงตา  ให้มนุษย์ได้มองเห็นพราวพร่างบนผืนน้ำนั้นว่าละม้ายการเริงรำ มันคือความงดงาม เปี่ยมด้วยพลังใจในภาพสะท้อน”

“เวลาที่แตกต่าง เปลี่ยนไป ภาพที่ได้เห็นมันจะแตกต่างกันไป ไม่ซ้ำ มันเป็นเหมือนภาพวาดจากศิลปินธรรมชาติ ที่ผมได้บันทึกภาพวาดอันงดงามเหล่านี้ ไม่รู้เบื่อ”

กิตติพงษ์ นิ่มมณีวรรณ

Engineer is duty, photography is passion’

กิตติพงษ์ ประกอบอาชีพวิศวกรไฟฟ้า เป็น Freelance ทำงานให้กับบริษัทที่ทำโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในประเทศไทยและต่างประเทศ และใช้เวลาว่างโดยการถ่ายรูปที่ตนเองรัก

ความสนใจกิตติพงษ์มุ่งไปถึงการถ่ายภาพแนวนามธรรม และมินิมัล ด้วยมุมมองศิลปะแบบง่าย ๆ ที่งดงามและแตกต่าง ซึ่งเขาเคยมีผลงานภาพถ่ายประเภท Photo essay ลงพิมพ์ในนิตยสารในอดีต อาทิ นิตยสารกรุงเทพ 30, นิตยสาร The Generation, นิตยสารผู้หญิง, นิตยสารลลนา, นิตยสาร Afterwork, หนังสือพิมพ์ The Nation และ The Cloud

ชุดภาพถ่าย ‘พลังใจในภาพสะท้อน’ เป็น 1 ใน 3 นิทรรศการออนไลน์แสดงผลงานภาพถ่ายจากความสนใจของแอดมิน / ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม ‘จุลภาพ minimal’ กลุ่มที่รักการถ่ายภาพ minimal ของไทย ซึ่งมีกิจกรรมแจกโจทย์ให้สมาชิกส่งภาพร่วมสนุกทุกวัน ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 5.1 หมื่นคน ซึ่ง กิตติพงษ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ 2 ที่มาร่วมแสดงงานกับ บ้านและสวน Explorers Club เป็นสัปดาห์ที่ 2 จากทั้งหมด 3 สัปดาห์

EXPLORERS/PHOTOGRAPHER: กิตติพงษ์ นิ่มมณีวรรณ (Kittipong Nimmaneewan)
FB: Kitti Photo Portfolio
IG: kitti_nimmanee
FB GROUP: จุลภาพminimal https://www.facebook.com/groups/ThaiMinimalPhoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *