Type and press Enter.

ทรงวาด ในบางมุมที่ (อาจ) ไม่เคยรู้

เดินเที่ยว ‘ทรงวาด’ พร้อมกับ ‘อุ๊ย-เกียรติวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ’ แห่ง 'Play art house' เข้าตามตรอก ออกตามซอย ไปรู้จักย่านการค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีต (ซึ่งปัจจุบันก็ยังคึกคัก) ในมุมที่อาจไม่เคยรู้ หรือรู้บ้างแต่ยังไม่ลึกให้ซึ้งยิ่งขึ้น
View Post ทรงวาด ในบางมุมที่ (อาจ) ไม่เคยรู้