Type and press Enter.

‘เนินแจ่มใส’ ที่พักกายใจกลางท้องนาและป่าเหนือ

เนินแจ่มใส บ้านพัก 10 หลังสร้างขึ้นจากหลองข้าว บนที่ดิน 60 ไร่กลางทุ่งนา ด้านหลังเป็นป่าไม้เขียวขจี มีคาเฟ่และร้านอาหารออร์แกนิกที่นำผักปลอดสารพิษปลูกเองในฟาร์ม และผลผลิตจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้เป็นวัตถุดิบ มีมุมรับประทานอาหารหลากหลายให้เลือกตั้งแต่ข้างท้องนา ริมลำธาร ไปจนบนบ้านไทยหลังใหญ่
View Post ‘เนินแจ่มใส’ ที่พักกายใจกลางท้องนาและป่าเหนือ