Type and press Enter.

แก๊ป – ฐาปนะ วงศ์ไพบูลย์วัฒน นักจัดรายการวิ่งเทรลมาตรฐานสากล เพื่อทุกคนในครอบครัว

หนึ่งในรายการวิ่งเทรลที่จัดมาตั้งแต่ปี 2010 กำลังเข้าสู่ The Last Episode แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ชวนมาฟังบทสนทนาระหว่างผู้จัดงานกับนักวิ่งสูงวัย ที่จะไขคำตอบถึงเรื่องสนามแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของรายการ Columbia Trail Masters Thailand
View Post แก๊ป – ฐาปนะ วงศ์ไพบูลย์วัฒน นักจัดรายการวิ่งเทรลมาตรฐานสากล เพื่อทุกคนในครอบครัว