Type and press Enter.

ลับRARE EP.02 : โรงเกลือแหลมทอง ความเค็มที่ยังเหลืออยู่

พาไปชมโรงเกลือสมุทรเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังเหลือให้เห็นอยู่ ที่นี่อาจจะไม่ใช่โบราณสถาน แต่ก็อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งวิถีชีวิตมุมหนึ่งของชาวธนบุรี

ด้วยความพิเศษของสถานที่และมนต์ขลังแห่งเวลา ทำให้สถานที่แห่งนี้มีเสน่ห์น่าหลงใหล จนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัส

[ Explorers ]
บาส กิ้บ สิฐ ปราง นัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *