Type and press Enter.

กว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อน

พาไปดูกระบวนการผลิตอิฐประดับทำมือจากดินท้องนา ภูมิปัญญาโบราณในการเผาอิฐด้วยฟืนของโรงงานอิฐใหญ่ที่สุดในอ่างทอง
Watch Video กว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อน

The Board Factory โรงงานเซิร์ฟบอร์ดที่ผลิตความสุข

“ถ้าวันไหนมีคลื่น วันนั้นทุกคนต้องไปเล่น” นี่คือคำกล่าวที่ดูเกินจริง แต่ผมก็เห็นกับตามาแล้วเมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนโรงงาน The Board Factory ซึ่งผลิตเซิร์ฟบอร์ดแบรนด์ดังจากประเทศออสเตรเลียอย่าง SUNOVA และ SUN
View Post The Board Factory โรงงานเซิร์ฟบอร์ดที่ผลิตความสุข