Type and press Enter.

ภารกิจร่วมปลูกต้นกล้า ฟอกอากาศแทนผืนป่ามอดไหม้

เพราะว่า ‘คน-ป่า-อากาศ’ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก ภารกิจร่วมใจทวงคืนอากาศสะอาดและฟื้นชีพผืนป่าของชาวบ้านปงที่เคยมอดไหม้จึงเกิดขึ้น ดูเหมือนว่าบรรดาต้นกล้าหลากสายพันธุ์ที่รอวันเติบใหญ่ ปอดในวันข้างหน้าของชาวเชียงใหม่ที่เหล่าอาสาร่วมแรงกันปลูกในโครงการ ‘ไม้ยืนต้น ป่ายั่งยืน’ คนละเล็กละน้อย กำลังสร้างความสุขให้กับผู้คนในชุมชนได้ไม่น้อย
View Post ภารกิจร่วมปลูกต้นกล้า ฟอกอากาศแทนผืนป่ามอดไหม้

สุริยา ใจจันทร์ “หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า กับภารกิจสู้ไฟป่าด้วยความร่วมมือจากประชาชน”

คุยกับ สุริยา ใจจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแรงบันดาลใจในการมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแนวหน้าในการป้องกันไฟป่าและปัญหาสิ่งแวดล้อม ในฐานะลูกหลานชาวเหนือผมอยากดูแลบ้านตัวเอง คำตอบของสุริยาน่าสนใจมาก เขาเชื่อว่าลำพังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอในการป้องกันไฟป่า นั่นคือเหตุผลที่เครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
View Post สุริยา ใจจันทร์ “หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า กับภารกิจสู้ไฟป่าด้วยความร่วมมือจากประชาชน”